THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: PRIMA WATCH - Nơi hiện diện các thương hiệu đồng hồ, bút viết nổi tiếng
Địa chỉ tên miền: primawatch.vn
Người chịu trách nhiệm: Vũ Anh Tùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Prima Watch
MST/ĐKKD/QĐTL: 0105355962
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 31, Cao Bá Quát
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438247001

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm