THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH thương mại quốc tế Việt Mỹ
Địa chỉ tên miền: vinausa.vn
Người chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc Đông
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH thương mại quốc tế Việt Mỹ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101728412
Trụ sở Doanh nghiệp: 30 khu nhà vườn Vĩnh hoàng, Q. Hoàng mai, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0439843388

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm