THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: npc
Địa chỉ tên miền: npc.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Văn Nhân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Vi Tính Nhân Phước
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201549414
Trụ sở Doanh nghiệp: 87 Dương Hiến Quyền - Vĩnh Hòa - Nha Trang - Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 3606379

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm