THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Hàng Hiệu Sales
Địa chỉ tên miền: hanghieusales.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Vũ Thành An
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Đầu tư Thương hiệu Quốc tế
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312192829
Trụ sở Doanh nghiệp: 35/21C Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02862912528

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm