THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nhà cung cấp Hosting, Tên miền, Cloud Server trên nền điện toán đám mây
Địa chỉ tên miền: digistar.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyen Quoc Bao
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Digistar
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311480831
Trụ sở Doanh nghiệp: 219 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 19006019

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm