THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: nutrinest.com
Địa chỉ tên miền: nutrinest.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Danh Hoàng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH TPDD Nutri Nest
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303751580
Trụ sở Doanh nghiệp: 306 Đỗ Pháp Thuận, P An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862813581

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm