THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Lắp đặt camera tại Huế
Địa chỉ tên miền: huecamera.com
Người chịu trách nhiệm: Trương Anh Quyền
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH TMDV Bảo Phong
MST/ĐKKD/QĐTL: 3301123843
Trụ sở Doanh nghiệp: 107 Trần Phú
Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0543938156

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm