THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.zigzag.com.vn
Địa chỉ tên miền: zigzag.com.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN THỊ KHÁNH DUNG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Tháng Tám
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303073504
Trụ sở Doanh nghiệp: 61 Đỗ Quang, phường Thảo Điền, Quận 2
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0835190594

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm