THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: 7aothuat.com
Địa chỉ tên miền: 7aothuat.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Thành
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Ngọc Thành
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312690870
Trụ sở Doanh nghiệp: Phước hậu 1, P.9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0904871870

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm