THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: daihaisan
Địa chỉ tên miền: daihaisan.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phương Thái
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Đại Duy An
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314130560
Trụ sở Doanh nghiệp: 17 Vĩnh Hội, P. 4, Q. 4, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0901308777

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm