THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Thế giới công nghệ H2Pro
Địa chỉ tên miền: h2pro.vn
Người chịu trách nhiệm: Đỗ Ngọc Quang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đỗ Ngọc Quang
MST/ĐKKD/QĐTL: 0200737351
Trụ sở Doanh nghiệp: 39/239 Đường Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0936221416

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm