THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Vật liệu 247
Địa chỉ tên miền: vatlieu247.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Hòa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH vật liệu 247
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315919855
Trụ sở Doanh nghiệp: 247 Điện Biên Phủ,, P. 15, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0982599247

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm