THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://sopetgasone.com.vn/
Địa chỉ tên miền: sopetgasone.com.vn
Người chịu trách nhiệm: HIROHISA IKENO
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sopet Gas One
MST/ĐKKD/QĐTL: 3600817399
Trụ sở Doanh nghiệp: Ấp 2, X. Phước Khánh, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 842854137942

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm