THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: svggroup.com.vn
Địa chỉ tên miền: svggroup.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Trung Kiên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Hà Nghĩa
MST/ĐKKD/QĐTL: 0201266440
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 95 lô 4/97 Bạch Đằng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988987721

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm