THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: CFY - Điện Dân Dụng
Địa chỉ tên miền: cfy-diendandung.com
Người chịu trách nhiệm: Huỳnh Hữu Chính
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Chính Family
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201793980
Trụ sở Doanh nghiệp: 134/10 Nguyễn Đình Chiểu,P. Vĩnh Phước,Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0888227449

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm