THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: nhomdothanh.com.vn
Địa chỉ tên miền: nhomdothanh.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Hồng Đô
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành
MST/ĐKKD/QĐTL: 0100510501
Trụ sở Doanh nghiệp: Khu công nghiệp vừa và nhỏ, X. Phú Thị, H. Gia Lâm, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02436785457

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm