THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: mayanhcity.com
Địa chỉ tên miền: mayanhcity.com
Người chịu trách nhiệm: Bùi Văn Điền
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Bùi Văn Điền
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315140346
Trụ sở Doanh nghiệp: 493/2B Cách Mạng Tháng Tám, P. 13, Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0936668055

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm