THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Cửa Hàng Oshirma
Địa chỉ tên miền: peiland.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lý Toàn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lý Toàn
MST/ĐKKD/QĐTL: 41K8021899
Trụ sở Doanh nghiệp: 19/10 Bình Thới, P. 11, Q. 11, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 22200556

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm