THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://inoxbienxanh.vn
Địa chỉ tên miền: inoxbienxanh.vn
Người chịu trách nhiệm: Vũ Văn Xuyền
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần sản xuất INOX Biển Xanh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0108729535
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 251 đường 72 TDP Trung Bình, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0945218268

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm