THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Giày Đăng Tín
Địa chỉ tên miền: giaydangtin.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Tín
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH sản xuất giày Đăng Tín
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313004789
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn 9, X. Kiến Thành, H. Đắk R'Lấp, Đắk Nông.
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0822530235

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm