THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: nuocmamlegia
Địa chỉ tên miền: nuocmamlegia.com
Người chịu trách nhiệm: Le Ngoc Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thực phẩm & TMDV Lê Gia
MST/ĐKKD/QĐTL: 2802484870
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Hồng Kỳ, X. Hoằng Phụ, H. Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Tỉnh/Thành phố: Thanh Hóa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0971978786

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm