THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: nhkmart
Địa chỉ tên miền: nhkmart.com
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN HOÀNG KHÂM
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Khâm
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312888302
Trụ sở Doanh nghiệp: 1098 Tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938284399

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm