THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Vantech Global
Địa chỉ tên miền: vantechglobal.com
Người chịu trách nhiệm: Đinh Thị Thu Hà
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương Mại Vạn Xuân
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304402913
Trụ sở Doanh nghiệp: 194 Lê Thị Bạch Cát, P. 11, Q. 11, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839559999

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm