THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Phần mềm làm việc nhóm
Địa chỉ tên miền: myxteam.com
Người chịu trách nhiệm: Ninh Gia Hạnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần myXteam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313021720
Trụ sở Doanh nghiệp: 18A/76 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 84937010861

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm