THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: hcosface.com
Địa chỉ tên miền: hcosface.com
Người chịu trách nhiệm: Phạm Bá Thiên Triệu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần HCOSFACE
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312088761
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 63 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0932060095

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm