THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Linh Trang
Địa chỉ tên miền: linhtrang.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Bách
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Linh Trang
MST/ĐKKD/QĐTL: 0105210798
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Trù, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0919716125

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm