THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vikosan.com
Địa chỉ tên miền: vikosan.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Quyến
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vikosan
MST/ĐKKD/QĐTL: 0500571026
Trụ sở Doanh nghiệp: CCN Hà Bình Phương, H. Thường Tín, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02433850909

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm