THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://www.hafuji.vn
Địa chỉ tên miền: hafuji.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Vĩnh Lộc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cooling Pad Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 2500620848
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Tiền Phong, X. Đình Chu, H. Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988140110

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm