THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://bongbanbinhminh.com.vn/
Địa chỉ tên miền: bongbanbinhminh.com.vn
Người chịu trách nhiệm: ĐÀO DANH BÌNH
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: DNTN Bóng Bàn Bình Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302448817
Trụ sở Doanh nghiệp: 94 Lý Thái Tổ, P. 2, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938302601

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm