THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: HOÀN NGỌC 7 NGA-TÂY NINH
Địa chỉ tên miền: hoanngoc.vn
Người chịu trách nhiệm: Bùi Kim Nga
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Ngọc 7 Nga Tây Ninh
MST/ĐKKD/QĐTL: 3900323094
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 37, đường Nguyễn Trọng Cát, P. Hiệp Ninh, Tp. Tây Ninh, Tây Ninh.
Tỉnh/Thành phố: Tây Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0663621121

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm