THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.eugica.vn
Địa chỉ tên miền: eugica.vn
Người chịu trách nhiệm: Ngô Thu Hằng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Văn phòng đại diện MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED tại TP. HCM
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312092447
Trụ sở Doanh nghiệp: Tòa nhà Etown số 364 Công Hòa, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 38123166

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm