THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mỹ phẩm xanh Bambi
Địa chỉ tên miền: myphambambi.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Trọng Hùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thực mỹ phẩm Bambi
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107618582
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 107/85 Vọng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0943799117

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm