THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Piano Store
Địa chỉ tên miền: pianostore.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Hương Nguyện
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Ngọc Hương Nguyện
MST/ĐKKD/QĐTL: 8091014788
Trụ sở Doanh nghiệp: số 07 Trương Quốc Dung, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908400480

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm