THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: TonNguyenPhat.com
Địa chỉ tên miền: tonnguyenphat.com
Người chịu trách nhiệm: Huỳnh Trường Giang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Huỳnh Trường Giang
MST/ĐKKD/QĐTL: 1702145216
Trụ sở Doanh nghiệp: 709 Quốc lộ 80, ấp Thuận Tiến, X. Bình Sơn, H. Hòn Đất, Kiên Giang
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0834181814

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm