THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Greenlines-dp.com
Địa chỉ tên miền: greenlines-dp.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quang Minh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP
MST/ĐKKD/QĐTL: 3500719158
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988009579

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm