THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://18001166.vn
Địa chỉ tên miền: 18001166.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Mai
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trung tâm kinh doanh VNPT TP. Hồ Chí Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106869738-005
Trụ sở Doanh nghiệp: 121 pasteur, P. 6, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838295959

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm