THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://quatangvang.vn
Địa chỉ tên miền: quatangvang.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Sơn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần SOGA Quốc tế
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107585993
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 15, xóm Hà Châu, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, Tp.Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0934646123

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm