THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Thi công hệ thống điện, CCTV, Mạng, điện thoại, máy tính máy in, hệ thống âm thanh....
Địa chỉ tên miền: bacninhmedia.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Văn Thành
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại MEDIA CCTV Bắc Ninh
MST/ĐKKD/QĐTL: 2300890614
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 10, Nguyễn Đăng Đạo, P. Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02226536789

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm