THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: An Khang Group
Địa chỉ tên miền: ankhanggroup.com
Người chịu trách nhiệm: Vũ Văn Trường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH An Khang Group Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0108646134
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Thọ Đa, X. Kim Nỗ, H. Đông Anh, Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0941207999

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm