THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đại Lý Vé Máy Bay Trí Thành
Địa chỉ tên miền: vemaybaytrithanh.com
Người chịu trách nhiệm: Lữ Phú Hoà
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ Du Lịch Trí Thành
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314584638
Trụ sở Doanh nghiệp: 529 Tùng Thiện Vương, P. 12, Q. 08, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0833321668

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm