THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Ensado
Địa chỉ tên miền: ensado.vn
Người chịu trách nhiệm: Đỗ Đức Độ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đỗ Đức Độ
MST/ĐKKD/QĐTL: 8123111427
Trụ sở Doanh nghiệp: No.03 LK60, Khu Cổng Đồng, Đường Tố Hữu, P. La Kê, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0966979808

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm