THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: bocau.com.vn
Địa chỉ tên miền: bocau.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Hùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bồ Câu
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304073779
Trụ sở Doanh nghiệp: 31 Phạm Phú Thứ, P. 11, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839718719

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm