THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: maylockhongkhihg.com
Địa chỉ tên miền: maylockhongkhihg.com
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN THỊ THANH THỦY
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Thanh Thủy
MST/ĐKKD/QĐTL: 8529479571
Trụ sở Doanh nghiệp: 48/11A, Đường Trần Bình Trọng, P. 5, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909499619

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm