THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Hàng Dương Quán
Địa chỉ tên miền: hangduongquan.com
Người chịu trách nhiệm: Lý Nhất Hiếu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Bến thành xưa
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314916851
Trụ sở Doanh nghiệp: 32-32 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838222972

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm