THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.mcgoldson.com
Địa chỉ tên miền: mcgoldson.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Mỹ Giàu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần MCGOLDSON
MST/ĐKKD/QĐTL: 3702547906
Trụ sở Doanh nghiệp: Thửa đất số 404, Tờ bản đồ số 13, Tổ 4, Khu phố Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Tỉnh/Thành phố: Binh Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 36202795

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm