THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam
Địa chỉ tên miền: vfmvn.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Vũ Mạnh Cường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 3500666322
Trụ sở Doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A, P. Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu
Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02543894883

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm