THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: dogochienvinh.com
Địa chỉ tên miền: dogochienvinh.com
Người chịu trách nhiệm: Đặng Văn Chiến
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Chiến Vinh
MST/ĐKKD/QĐTL: 2900764643
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn 2, X. Diễn Kỷ, H. Diễn Châu, Nghệ An
Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02383676225

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm