THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: binhdienninhbinh
Địa chỉ tên miền: binhdienninhbinh.com
Người chịu trách nhiệm: Hoàng Đan
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình
MST/ĐKKD/QĐTL: 2700664419
Trụ sở Doanh nghiệp: Khu công nghiệp Khánh Phú, X. Khánh Phú, H. Yên Khánh, Ninh Bình
Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02293899903

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm