THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: dungquangha.com
Địa chỉ tên miền: dungquangha.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Quang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Đúc Đồng Mỹ Nghệ Quang Hà
MST/ĐKKD/QĐTL: 0600662679
Trụ sở Doanh nghiệp: Khu A, Thị Trấn Lâm,H. Ý Yên, Nam Định,
Tỉnh/Thành phố: Nam Đinh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0915834439

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm