THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: 3smobileservice.com
Địa chỉ tên miền: 3smobileservice.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Kiện Lân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Điện Tử Cường Vinh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315235407
Trụ sở Doanh nghiệp: 251 Đề Thám, P. Pham Ngũ, Q.1, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903898925

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm